SoMe Trend Webinar 26. januar 2023

Hvert kvartal arrangerer Ipsos, i samarbeid med Content Marketing Norge og Astrid Valen-Utvik, et trendseminare med fokus på de siste trendene og utviklingen i sosiale medier i Norge. På webinaret presanteres og lanseres kvartalstallene i Ipsos’ SoMe-tracker og vi ser på trendene som kommer. På webinaret 26. januar presenteres Q4 tallene i SoMe-Trackeren, vi oppsummerer 2022 og […]

Bli en sertifisert Social Media Manager i 2023

Sosiale medier er helt avgjørende for å kunne lykkes med kommunikasjon, markedsføring, kundeservice og salg for både bedrifter, institusjoner og organisasjoner i dag og i fremtiden. Bli en sertifisert Social Media Manager På sertifiseringskurset Social Media Manager, som Content Marketing Norge arrangerer, går man gjennom de faktorene som er avgjørende for å kunne lykkes i […]